Rok Sedembolestnej Panny Márie 2014 - Dokumenty

V tejto sekcii budeme uverejňovať všetky dôležité dokumenty a rôzne materiály spojené s Rokom Sedembolestnej Panny Márie v našej krajine pod Tatrami.

Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej Panne Márii. Na 76. plenárnom zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
 
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za Baziliku minor. Rok Sedembolestnej Panny Márie bude trvať od 1. januára do 31. decembra 2014.
 
Základným cieľom mariánskeho roka je primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnejj Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014. Príprava bude spočívať v deväťmesačnej prípravnej novéne, pričom každý mesiac bude mať svoju vlastnú ťažiskovú tému.
 
Súčasťou prípravy budú aj témy, ktoré prednesú kňazi veriacim vždy počas homílii druhej nedele v mesiaci. Na každý mesiac zároveň bude stanovený úmysel, na ktorý sa budú môcť rodiny našich farností modliť desiatok ruženca v danom mesiaci. Farnosti budú tiež pozvané k tomu, aby oživili pravidelné poludňajšie mariánske pobožnosti.
 
Rok Sedembolestnej Panne Márii nadväzuje na Rok sv. Cyrila a Metoda (2013).
 
Za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie
Mons. Jozef Haľko,
bratislavský pomocný biskup
 
-------------------------------------------------
 
Zhora nadol nasledujú tieto dokumenty:
 
1. Dekrét Konferencie biskupov Slovenska o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie.
 
2. Dekrét trnavského arcibiskupa o určení chrámov, v ktorých možno získať úplné odpustky v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie v maďarskom jazyku.
 
3. Dekrét trnavského arcibiskupa o určení chrámov, v ktorých možno získať úplné odpustky v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie v slovenskom jazyku.
 
4. Modlitba zverenia sa Panne Márii, ktorú slovenskí biskupi odporúčajú modliť sa počas prebiehajúceho Roka Sedembolestnej Panny Márie.
 
5. Modlitba zverenia sa Panne Márii, ktorú slovenskí biskupi odporúčajú modliť sa počas prebiehajúceho Roka Sedembolestnej Panny Márie, v maďarskom jazyku.
 
6. Dekrét, ktorým Apoštolská Penitenciária, na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, udeľuje Jubilejnému roku Sedembolestnej Panny Márie dar úplných odpustkov.
 
7. Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2014 v maďarskom jazyku.
 
8. Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2014 v slovenskom jazyku.
 
9. Podklady k prežívaniu Roka Sedembolestnej Panny Márie na mesiac február 2014 v maďarskom jazyku.
 
10. Podklady k prežívaniu Roka Sedembolestnej Panny Márie na mesiac február 2014 v slovenskom jazyku.
 
11. Podklady k prežívaniu Roka Sedembolestnej Panny Márie na mesiac január 2014 v maďarskom jazyku.
 
12. Podklady k prežívaniu Roka Sedembolestnej Panny Márie na mesiac január 2014 v slovenskom jazyku.
 

 

 

facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY