Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

V tejto sekcii budeme uverejňovať všetky dôležité dokumenty a rôzne materiály spojené s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva.

 
Svätý Otec v osobitnej túžbe ohlasovať Božie milosrdenstvo svetu oficiálne a slávnostne ohlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva prečítaním a zverejnením buly Misericordiae vultusNedeľu Božieho milosrdenstva. Jeho slávenie sa oficiálne začalo otvorením Svätej brány na Chráme svätého Petra v Ríme 8. decembra 2015, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, a nakoniec sa zavŕši 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.
 
Milosrdní ako Otec - motto Svätého roka je inšpirované citátom z Lukášovho evanjelia (Lk 6,36), ktoré má všetkých inšpirovať, aby milosrdenstvo tlmočili svojimi gestami i jazykom, aby tak preniklo do ľudských sŕdc.
 
Pápež František vo veľkej túžbe, aby bol dotyk milosrdenstva bezprostrednejší pre všetkých bez rozdielu, žiada vo svojom vyhlásení otvoriť Bránu milosrdenstva, ktorá je symbolom Krista ako jedinej brány a cesty spásy, na všetkých katedrálach partikulárnych cirkví alebo i na iných osobitne významných kostoloch, určených biskupom.
 
V Trnavskej arcidiecéze sú otvorené Brány milosrdenstva v týchto chrámoch:
Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom
Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne
 
Osobitným znakom Svätého roka je putovanie, pretože je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Táto púť je zároveň symbolom, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktoré si vyžaduje námahu a obetu. Preto nám Svätý Otec pripomína, že púť je pre nás pozvaním k obráteniu: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým. Pán Ježiš naznačuje etapy tejto púte (porov. Lk 6, 37-38): - nesúdiť a neodsudzovať, - chápať dobro v každom človeku, - odpúšťať – odpustenie je nástroj, ktorý sme dostali do svojich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca, - dávať. Na určených miestach milostivých chrámov sa preto dá vykonať krátka púť:
  • Do Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave vedie Cesta pútnika z Baziliky sv. Mikuláša  cez – Michalskú ulicu, Horné Bašty a Jerichovu.
  • Do Farského kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom sa bude putovať od Mariánskeho stĺpu z Námestia slobody.
  • Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne bude spojený pútnou cestou od Kostola sv. Rozálie.
V rovnakej túžbe Svätý Otec vyšle Misionárov milosrdenstva. Budú to kňazi odporučení svojím ordinárom, ktorých svätý Otec na Popolcovú stredu pošle a dá im moc odpúšťať aj hriechy inak vyhradené len pre Apoštolskú stolicu, aby sa tak ešte zvýraznila šírka ich poverenia.
 
-------------------------------------------------
 
Zhora nadol nasledujú tieto dokumenty:
 
1. Bula Svätého Otca Františka Misericordiae vultus, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.
 
2. Dekrét trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorým sa určujú chrámy, v ktorých možno získať odpustky v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva na území Trnavskej arcidiecézy.
 
3. List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.
 
4. Katechézy na tému "Ilúzia".
 
5. Katechézy na tému "Liek".
 
6. Katechézy na tému "Matka".
 
7. Katechézy na tému "Odpustenie".
 
8. Obrázok Svätej brány v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

 

 

 

facebook sharing button Zdieľaj

NOVINKY