Trnavský arcibiskup Ján Orosch viedol púť chorých do Lúrd

TRNAVA 3. júna 2019 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch viedol v dňoch 23. - 31. mája púť chorých do francúzskych Lúrd, ktorú organizovala Rodina Nepoškrvenenej.

Do Francúzska vyrazilo 14 vozňov s viac ako 640 pútnikmi, o ktorých sa staralo 28 železničiarov, 20 lekárov, zdravotníkov, dobrovoľníkov a viac ako 30 rehoľných sestier z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta - Satmárok.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch slávil pre pútnikov sväté omše, v rámci ktorých vysluhoval aj sviatosť pomazania chorých a sviatosť birmovania, viedol pobožnosť krížovej cesty pre chorých. Tiež predsedal tradičnej eucharistickej procesii, či večernej Ružencovej procesii, na záver ktorej udelil asi desiatim tisícom prítomných veriacich z celého sveta svoje apoštolské požehnanie.
 
Púť ukončili záverečnou svätou omšou, počas ktorej sa trnavský arcibiskup  Ján Orosch spolu s ostatnými pútnikmi  zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zároveň ich povzbudil slovami: „Aj tie naše spojivá medzi veriacimi aj neveriacimi musia byť zvarené ohňom Ducha Svätého, aby medzi nami navzájom, kňazmi a veriacimi bola čím lepšia komunikácia.“ Potom odchádzali pútnici z hotelov na vlakovú železničnú stanicu a večer sa vlak s požehnaním prítomného arcipastiera vydal trasou smerom na Slovensko.
 
Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jeho zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené. Svätý Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej medzičasom prekročila hranice Slovenska. Dnes má svojich členov po celom svete.
 
TO ABU informoval Ľubomír Urbančok
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch viedol púť chorých do Lúrd

Počas púte Rodiny Nepoškvrnenej v Lurdoch trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch predsedal večernej Ružencovej procesii, na záver ktorej udelil asi desiatim tisíckam prítomných veriacich z celého sveta svoje apoštolské požehnanie. (Foto: Ľubomír Urbančok)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »