Trnavská arcidiecéza dnešným dňom získala troch novokňazov

TRNAVA 15. júna 2019 - Po kňazskej vysviacke, ktorá sa konala dnes predpoludním v katedrálnom Chráme svätého Jána Krstiteľa, má Trnavská arcidiecéza troch novokňazov, ktorí nastúpia do duchovnej služby na jej území.

Tomáš Balala z Čachtíc, Peter Juhás z Vrbového a Tomáš Kišon zo Serede prijali sviatosť kňazstva skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Celý obrad kňazskej vysviacky sa niesol v hlbokej duchovnej a sústredene prežívanej atmosfére, ktorú umocňoval aj spev zboru na chóre katedrály.
 
Po predstavení kandidátov kňazstva zo strany odchádzajúceho rektora Kňazského seminára v Bratislave Daniela Ižolda sa ku všetkým trom spoločne prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch. V homílii okrem iného povzbudil diakonov, ktorí sa o malú chvíľu mali stať kňazmi, aby boli dobrými pastiermi. „Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera. Modlite sa aj za mňa, za svojho biskupa, aby som kráčal cestou dobrého pastiera, kiež by som sa nenechal zviesť na cestu tých falošných pastierov, ktorí môžu priviesť náš národ do slepej uličky a do veľkej tragédie.“
 
Zdôraznil tiež skutočnosť, že Kristus sa dostával do konfliktu so spoločnosťou. V Cirkvi by sme však nemali ani jedného svätca či mučeníka, keby sa neboli dostali do konfliktu so spoločnosťou. Stačí sa rozpomenúť napríklad na sv. Jána Krstiteľa. „Je to poslaním každého jedného kňaza, biskupa, aj vás veriacich v dnešnom svete. Je to zodpovednosť, ktorú nesieme za tento národ a za svätú Cirkev na Slovensku. Tomu sa nevyhneme. Raz sa dostaneme na Boží súd pred nášho Pána a tam sa budeme musieť zodpovedať za celý svoj život, za naše konanie... Buďme Božími služobníkmi, ktorí sa nenechajú zmiasť. Buďme ako náš Majster, ktorý prišiel nie preto, aby sa jemu slúžilo, ale aby On sám slúžil. Ktorý prišiel hľadať a zachraňovať,“ zakončil slávnostnú homíliu trnavský arcibiskup Ján Orosch.
 
V závere slávnosti sa vysvätení služobníci Cirkvi poďakovali svojmu svätiteľovi za dôveru a osobný príklad, tiež za mnohé povzbudenia a otcovskú starostlivosť. Ďalej sa poďakovali svojim rodičom, ktorým vďačia za život a za výchovu. Posledné poďakovanie, tentoraz za formáciu, smerovalo k predstaveným kňazského seminára. Potom už trnavský arcibiskup Ján Orosch spolu s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom zišli pred oltár, kde si pokľakli pred práve vysvätenými kňazmi, aby z ich rúk prijali novokňazské požehnanie. Apoštolské požehnanie arcibiskupa Oroscha zavŕšilo bohoslužbu. Nasledovali pápežská a chrámová hymna. Po ukončení slávnosti mohli hostia pogratulovať novým služobníkom oltára k prijatej vysviacke v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu.
 
Trnavská arcidiecéza dnešným dňom získala troch novokňazov

"Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera," povedal svätencom dnes pri ich kňazskej vysviacke trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »