Trnava sa cez víkend pripojila k oslavám Dňa rodiny

TRNAVA 25. mája 2016 - Rodiny v Trnave už tradične oslávili Deň rodiny 22. mája. Podujatie začali svätou omšou obetovanou za rodiny, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Popoludní sa rodiny zišli na nádvorí Mariánskej sály pri kláštore jezuitov, kde ich čakal kultúrny program a sprievodné aktivity spojené s prezentáciou neziskových organizácií, ktoré sa venujú rodinám. Tento rok chceli spoločne s Fórom kresťanských organizácií priniesť posolstvo, že rodina je najsilnejší podporný pilier spoločnosti, ktorý si zaslúži starostlivosť a uznanie.
 
Opäť po roku sa na Dni rodiny súťažilo. V súťažnej hre „Milujem rodinu“ si zasúťažili štvorčlenné rodinné družstvá, ktoré okrem šťastia pri hre potrebovali aj odvahu, súdržnosť a dôvtip. Súťaž hudobne sprevádzala mladá kapela Deadline. V kultúrnom programe vystúpil kúzelník Ivan a predstavili sa aj detské tanečné súbory, ktoré zatancovali ľudové aj moderné tanečné choreografie. Rodiny povzbudil aj Peter Bažík, ktorý prišiel do Trnavy so svojou dcérkou Danielou a všetkým zaspieval aj zahral na husliach.
 
V tomto ročníku Pán požehnal rodinám krásne slnečné počasie, preto sa na nádvorí deti povozili na koni, zaskákali si na nafukovacom hrade, užili si historický šerm aj maľovanie na tvár. Na konci dňa 120 detí odovzdalo vyplnené súťažné lístky zo stanovíšť do zlosovacej súťaže.
 
O zábavné popoludnie v Trnave sa už tradične postaralo Centrum pomoci pre rodinu v spolupráci s Mestom Trnava a finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Veľkou pomocou pri organizácii bolo takmer 60 dobrovoľníkov spolu so skautským zborom, ktorí sa postarali o bezpečnosť a pohodu všetkých rodín. Záštitu nad Dňom rodiny prevzal Trnavský arcibiskupský úrad, ktorý taktiež podporil podujatie aj finančne.
 
TO ABU informovala Kristína Kőnigová
 
Trnava sa cez víkend pripojila k oslavám Dňa rodiny

V tomto ročníku Pán požehnal rodinám krásne slnečné počasie, preto sa na nádvorí deti povozili na koni, zaskákali si na nafukovacom hrade, užili si historický šerm aj maľovanie na tvár. (foto: Martin Sliva)

SPRÁVY

 

NOVINKY