Národný týždeň charity vyvrcholil v biskupskom meste Trnava

TRNAVA 17. júna 2019 - Národný týždeň charity je aktivitou jednotlivých diecéznych, arcidiecéznych charít a Slovenskej katolíckej charity. Počas týždňa prebiehajú v mnohých mestách Slovenska aktivity smerujúce k prezentácii služieb charít na námestiach, rôzne verejnoprospešné práce spolu s klientmi charít, ale aj workshopy na témy charitných služieb.

Trnavská arcidiecézna charita (TADCH) odštartovala prezentáciu už 7. júna v Novom Meste nad Váhom, kde v spolupráci s Farskou charitou Nové Mesto nad Váhom vo svojom stánku na námestí približovala aktivity jednak v tomto meste na rieke Váh a jednak v celej arcidiecéze. V pondelok 10. júna boli zamestnanci a dobrovoľníci charity na námestí v Piešťanoch, kde okrem informačného stánku rozdávali nové číslo Charitného spravodajcu a zorganizovali kultúrne vystúpenie ZUŠ v Piešťanoch.
 
Hneď v utorok 11. júna boli prezentovať charitu v Seredi, kde spolu s Farskou charitou Sereď rozdávali v uliciach mesta charitného spravodajcu. Následne sa zúčastnili na svätej omši vo farnosti a na stretnutí zástupcov viacerých pomáhajúcich organizácii v meste Sereď. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta s primátorom. V stredu 12. júna boli na námestí v Dunajskej Strede, kde tradične aktívna Farská charita Dunajská Streda usporiadala kultúrno-spoločenský program s prezentáciou charity. V podvečer sa zúčastnili na mimoriadnej svätej omši, ktorú celebroval biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy pre maďarsky hovoriacich veriacich a kanonik Róbert Kiss s dunajskostredským dekanom Mons. Ladislavom Szakálom. Potom sa zúčastnili aj na spoločenskom stretnutí za účasti zástupcov mesta.
 
Vyvrcholenie Národného týždňa charity v Trnavskej arcidiecéze bolo v piatok 14. júna v Trnave. Celé stretnutie sa začalo predpoludňajšou svätou omšou na pešej zóne pred budovou Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorú slávil trnavský arcibiskup Ján Orosch s asistenciou Mons. Jána Bučíka, správcu farnosti v Cíferi a duchovného správcu tunajšej charity. Následne sa rozprúdil celodenný kultúrno spoločenský program, ktorý trval až do večerných hodín. Nech dobrotivý Boh odmení podporovateľov, sympatizantov, dobrovoľníkov a tiež všetkých duchovných dobrodincov Trnavskej arcidiecéznej charity.
 
TO ABU informoval Miroslav Dzurech
 
Národný týždeň charity vyvrcholil v biskupskom meste Trnava

Počas Národného týždňa charity prebiehajú v mnohých mestách Slovenska aktivity smerujúce k prezentácii služieb charít na námestiach, rôzne verejnoprospešné práce spolu s klientmi charít, ale aj workshopy na témy charitných služieb. (Foto: Archív TADCH)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »