Mladí kňazi vincentíni a saleziáni mali formačné stretnutie vo Vrbovom

VRBOVÉ 18. mája 2022 - Mladí rehoľní kňazi - bratia vincentíni a saleziáni - sa zúčastnili na formačnom stretnutí vo Vrbovom. Formáciou nadviazali na tradíciu, ktorú začal ešte pred niekoľkými rokmi jezuita P. Peter Bujko. Stretnutie sa uskutočnilo 15. - 17. mája 2022.

Výber miesta nebol náhodný - uskutočnilo sa vo Vrbovom u sestier premonštrátok, pre ktoré formácia a pomoc kňazom patria k základnému poslaniu, ktoré im zveril sv. Norbert.
 
Stretnutie bolo zamerané na vzťahy a život v komunite. Prednášatelia boli sociálna sestra Marta Andraščíková, ktorá sa na danú problematiku pozrela z psychologicko-spirituálneho rámca a salezián don Martin Kačmáry, ktorý sa téme venoval z teologicko-spirituálneho uhla pohľadu.
 
„Stretnutie bolo obohatené o bratské posedenia, spoločné modlitby, sväté omše, výlet do neďalekých Piešťan. Nechýbalo ani spoločné fandenie slovenskému hokejovému tímu na majstrovstvách sveta.
 
Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v novembri. Spoločnou témou bude „Identita rehoľného kňaza“,“ napísal salezián Pavol Drška, SDB.
 
Archív: kvrps.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Mladí kňazi vincentíni a saleziáni mali formačné stretnutie vo Vrbovom

Výber miesta nebol náhodný - uskutočnilo sa vo Vrbovom u sestier premonštrátok, pre ktoré formácia a pomoc kňazom patria k základnému poslaniu, ktoré im zveril sv. Norbert. (Foto: kvrps.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY