Hodnotili prvý kurz snúbencov v Trnave

TRNAVA 9. apríla 2022 - Tím dobrovoľníkov a animátorov Kurzu prípravy do manželstva hodnotil prvý víkend formácie snúbencov a spätné väzby slúžiacich aj účastníkov.

Vo štvrtok 7. apríla sa v Centre pomoci pre rodinu stretli pod vedením manželov Pavla a Evy Fojtíkovcov, zodpovedných za prípravu snúbencov v Trnavskej arcidiecéze, aktéri prvého turnusu prípravy. Spolu s vdp. Marošom Lovičom, ktorý má na starosti duchovnú formáciu tímu príprav, rozobrali potrebné kroky k zlepšeniu kvality, časovej dotácie a harmonogramu celej prípravy snúbencov.
 
Spätné väzby účastníkov boli veľmi povzbudzujúce, no tím našiel aj podnety na zlepšenie. Sebareflexia prišla aj od prednášajúcich a slúžiacich párov, pričom v diskusii hľadal tím lepšie riešenia pre tie situácie, v ktorých vnímali priestor na posun. Ďalší termín prípravy snúbencov v diecéze je naplánovaný na víkend 29. apríla - 1. mája, opäť v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Prihlasovanie je možné na www.domanzelstva.sk.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Hodnotili prvý kurz snúbencov v Trnave

Aktéri prvého turnusu prípravy spolu s vdp. Marošom Lovičom rozobrali potrebné kroky k zlepšeniu kvality, časovej dotácie a harmonogramu celej prípravy snúbencov. (Foto: Eva Fojtíková)

SPRÁVY

 

NOVINKY