Hlinený dukát pomôže po Trnave aj v ďalších mestách

Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici, rozšíri Trnavská arcidiecézna charita do ďalších miest. Reaguje tak na úspech projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.

Symbolické platidlo Hlinený dukát, ktorým verejnosť pomáha ľuďom na ulici,
rozšíri Trnavská arcidiecézna charita do ďalších miest. Reaguje tak na úspech
projektu v Trnave, kde funguje už dva roky.
 
Začiatkom roka 2020 prinesie charita Hlinený dukát najskôr do Piešťan,
následne do Nového Mesta nad Váhom a do Hlohovca. „Ľudia nás z každej
strany povzbudzovali, aby sme Hlinený dukát rozšírili, lebo by ho radi využívali
aj vo svojom meste. Na projekt sme v tomto roku získali finančnú podporu z
viacerých zdrojov, a tak môžeme pristúpiť k tomuto kroku,“ vysvetlil Igor
Strýček, projektový manažér TADCH.
 
Pri rozhodovaní o tom, do ktorých miest charita symbolické platidlo rozšíri, boli
dôležité najmä dve skutočnosti. „Aby sme v novej destinácii mali zázemie,
ktorým môže byť naše nízkoprahové centrum, farská charita alebo partnerská
organizácia a tiež reálna potreba dukátu v meste,“ ozrejmil Strýček. Charita
momentálne oslovuje všetky zainteresované strany a zároveň hľadá aktívnych
ľudí, ktorí jej s projektom pomôžu.
 
Hlavným cieľom Hlineného dukátu je šíriť osvetu o tom, že vyžobrané peniaze
človeku v núdzi nepomôžu, ale uškodia. „Naši zamestnanci pracujú s touto
skupinou ľudí a mohli by hodiny rozprávať o tom, kde končia vyžobrané peniaze.
Núdzni si za ne kúpia alkohol a drogy. Živia tak svoje závislosti, ktoré im bránia
vyriešiť ich problémy,“ vysvetlil riaditeľ TDACH Miroslav Dzurech.
Podľa neho sa často stáva i to, že ľudia v dobrej viere finančne prispejú
biednym, ktorí sú v skutočnosti obeťami vydierania organizovanej skupiny. „Na
vlastné oči sme videli, ako ráno priviezli žobráka v luxusnom aute na ulicu,
večer po neho prišli a zobrali mu všetky peniaze,“ objasnil Dzurech.
 
Hlinený dukát prináša človeku v núdzi skutočnú pomoc. Na charite ho vymení
za jedlo, teplý nápoj a môže si zaň vyprať oblečenie. V stánku s rýchlym
občerstvením dostane za symbolické platidlo sýte teplé jedlo.
 
V Trnave si projekt za dva roky fungovania získal veľkú podporu verejnosti. Od
začiatku roka 2019 do novembra sa do charitného centra pomoci človeku vrátilo
takmer 1500 dukátov. Charita tiež uspela v participatívnom rozpočte, ktorým
Mesto Trnava podporuje občianske projekty. Získala financie na automaty, ktoré
v meste pribudnú v budúcom roku a dukáty tak budú pre podporovateľov
dostupnejšie. Hlinený dukát podporuje aj súkromný sektor. Trnavská kováčňa
HKS Forge podporila prostredníctvom svojich aktívnych zamestnancov údržbu
a opravy automatov na dukát.
Hlinený dukát pomôže po Trnave aj v ďalších mestách

SPRÁVY

 

NOVINKY