Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol oslavuje 85 rokov

TRNAVA 9. októbra 2018 - Mons. Ján Sokol sa dnes dožíva 85. narodenín. Žije na zaslúženom odpočinku v Trnave.

Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol sa v utorok 9. októbra dožíva 85. narodenín. Narodil sa 9. októbra 1933 v Jacovciach. V roku 1953 vstúpil do kňazského seminára. Po absolvovaní teologického štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 23. júna 1957 trnavský apoštolský administrátor, biskup Ambróz Lazík vysvätil za kňaza.
 
Vtedajší režim neudelil kňazovi Jánovi Sokolovi štátny súhlas. Dlhé roky zastával len najnižšiu funkciu kaplána v Šuranoch, Leviciach, Bratislave a v Štúrove. Po uvoľnení režimu v roku 1968 ho biskup Ambróz Lazík vymenoval za prefekta kňazského seminára v Bratislave. V rámci normalizácie spoločnosti v 70. rokoch 20. storočia ho úrady z tohto postu odvolali. Dostal sa tak opäť na pozíciu kaplána. Začal pôsobiť v Seredi. Neskôr sa tam sa stal správcom farnosti a v roku 1975 dekanom. V roku 1981 ho biskup Július Gábriš navrhol za správcu farnosti Trnava-mesto. S týmto návrhom však štátne orgány nesúhlasili, pretože pre štát bol stále neprijateľný. Neprijateľný pre špičky vtedajšieho komunistického režimu bol i ako kandidát na biskupa, akceptovaný bol iba Vatikánom.
 
Biskup Gábriš tajne vymenoval 9. apríla 1981 Jána Sokola za metropolitného konzultora na obdobie troch rokov a 2. októbra 1984 na obdobie ďalších piatich rokov. 13. novembra 1987 zomrel trnavský apoštolský administrátor, biskup Július Gábriš. Po jeho smrti musel zbor konzultorov zvoliť nového administrátora Trnavskej arcidiecézy. 14. novembra 1987 bol do tejto funkcie zvolený seredský dekan Ján Sokol. Avšak režim jeho voľbu neschválil. Ján Sokol zostal teda vo funkcii arcidiecézneho administrátora nelegálne. Voči štátnym orgánom v nasledujúcom období tak zastupovala Trnavskú arcidiecézu iná osoba z cirkevnej hierarchie.
 
S cieľom nájsť dohodu o novom biskupovi prišla na územie Slovenska začiatkom roka 1988 vatikánska komisia, ktorá rokovala so štátnymi orgánmi. Po ťažkých diplomatických rokovaniach nakoniec totalitný režim predsa len súhlasil s osobou Jána Sokola ako novým biskupom na čele Trnavskej arcidiecézy. Štát vydal súhlas 18. mája 1988. Cirkev 19. mája 1988 oficiálne oznámila vymenovanie Jána Sokola za titulárneho biskupa lunenského a zároveň za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy.
 
Ján Sokol prijal 12. júna 1988 v Trnave v Katedrále sv. Jána Krstiteľa biskupské svätenie z rúk biskupa Francesca Colasuonna, hlavnými spolusvätiteľmi boli banskobystrický biskup Jozef Feranec a nitriansky biskup Ján Pásztor. Do úradu arcibiskupa ho uviedli 10. septembra 1989. Počas návštevy Česko-Slovenska 22. apríla 1990 mu pápež Ján Pavol II. v Bratislave - Vajnoroch odovzdal symbol metropolitného úradu - arcibiskupské pálium. Ako prvý a zároveň posledný metropolita Slovenska pôsobil do roku 1995. Vtedy vznikla na Slovensku nová arcidiecéza. Bolo to v Košiciach, ktoré sa stali zároveň sídlom novej Východnej cirkevnej provincie. Odvtedy bol arcibiskup Ján Sokol metropolitom Západnej cirkevnej provincie. Od 31. augusta 2000 do septembra 2003 pôsobil aj ako podpredseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
 
Po reorganizácii diecéz Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, kedy sa sídlo Západnej cirkevnej provincie premiestnilo do novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy, pápež Benedikt XVI. menoval za trnavského arcibiskupa opäť Jána Sokola. Zároveň mu ponechal právo nosiť arcibiskupské pálium „ad personam“, keďže už nebol metropolitom.
 
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil 10. októbra 2003 arcibiskupovi Jánovi Sokolovi k jeho 70. narodeninám Kríž prezidenta SR I. triedy za celoživotné dielo v oblasti teológie, ekumenický dialóg a zveľaďovanie kresťanského života na Slovensku.
 
Arcibiskup Ján Sokol bol v prvých rokoch 21. storočia médiami obviňovaný zo spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou, avšak tieto obvinenia vážne spochybnila Konferencia biskupov Slovenska, keď v januári 2007 zverejnila historické dokumenty, ktoré spoluprácu jasne vyvracajú.
 
Pápež Benedikt XVI. v apríli 2009 prijal od Jána Sokola zrieknutie sa úradu trnavského arcibiskupa po tom, ako sám požiadal o uvoľnenie z funkcie v zmysle Kódexu kánonického práva. Ten požaduje od biskupov, aby vo veku 75 rokov pápežovi predložili zrieknutie sa úradu. Pápež Benedikt XVI. rezignáciu prijal 18. apríla 2009 a zároveň menoval za nového trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, rodáka z Handlovej. Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol spravoval Trnavskú arcidiecézu ešte ako apoštolský administrátor až do jeho vysviacky 6. júna 2009.
 
V súčasnosti je trnavským arcibiskupom Ján Orosch, rodák z Bratislavy. Emeritný arcibiskup Ján Sokol žije na zaslúženom odpočinku v Trnave. Ďakovnú svätú omšu za dožitých 85 rokov života a 30 rokov biskupskej služby bude sláviť v sobotu 13. októbra 2018 o 10:30 h v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
 
-to abu- / TASR
 
Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol oslavuje 85 rokov

Na fotografii emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol slávi svätú omšu na "Orelskej pouti" v Křtinách pri Brne 30. mája 2010. (Zdroj foto: krtiny.katolik.cz)

SPRÁVY

 

NOVINKY