Arcibiskup vyzval k eucharistickej viere aj mimo múrov kostolov

DUNAJSKÁ STREDA 13. júna 2019 - V Dunajskej Strede sa 10. a 11. júna maďarskí aj slovenskí veriaci stretávali v modlitbách pri špeciálnom misijnom kríži, ktorý požehnal ešte v novembri 2018 pápež František. Tento kríž sa stal symbolom 52. eucharistického kongresu, ktorý sa bude sláviť o rok v hlavnom meste Maďarska - v Budapešti.

Zaujímavosťou misijného kríža je, že popri relikvii Svätého kríža a maďarských svätých sú v ňom uložené aj relikvie svätých košických mučeníkov - Štefana Pongráca, Melichara Grodieckého a Mareka Križina, sv. Svorada a Benedikta, bl. Sáry Salkaházi (pôvodom Košičanky), bl. Anny Kolesárovej, bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, bl. biskupa Vasiľa Hopku. Všetci títo sa stali svätými, lebo žili z Eucharistie.
 
V pondelok večer veriaci privítali kríž a vo večernej svätej omši sa konala poklona s prvkami obradu z Veľkého piatku. Veriaci sa poklonili Kristovi, ktorý sa na kríži stal Spasiteľom sveta. Do polnoci bola adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V utorok v predpoludňajších hodinách patril kostol žiakom z troch základných škôl mesta Dunajská Streda, ktoré chodia na náboženskú výchovu. Modlitbu krížovej cesty viedli deti z Cirkevnej školy sv. Jána Evanjelistu.
 
Svätú omšu pri misijnom kríži slávil 11. júna večer trnavský arcibiskup Ján Orosch s kňazmi dekanátu. V homílii sa prihovoril veriacim aj v slovenskom, aj v maďarskom jazyku. Z úst trnavského arcibiskupa zaznelo jasné slovo o Kristovi a o tom, ako máme našu eucharistickú vieru prežívať v každodennom živote. Pánov kríž je pre všetkých nástrojom posvätenia, pokladom, bohatstvom a chválou, ktorému dávame prednosť pred všetkým, podľa slov sv. Pavla: „... ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“
 
Vo svätej omši pretrváva obeta kríža. V nej sa veriaci dôverne zjednocujú s Kristom a prijímajú samého Krista, ktorý sa obetoval za všetkých, aby sa stali podobnými jemu. Na hodné prijímanie Eucharistie sa máme pripraviť vždy vo sviatosti zmierenia a máme ho prijímať s vierou, veď Kristovo telo, ktoré prijímame vo svätom prijímaní je obetované za nás a krv, ktorú pijeme, je vyliata za všetkých na odpustenie hriechov. Eucharistia utvára Cirkev a preto tí, čo prijímajú Eucharistiu, sú užšie zjednotení s Kristom. Trnavský arcibiskup vyzval veriacich, aby so svojou vierou v Eucharistiu nezostali za múrmi kostola, ale vyšli s ňou do ulíc. Misijný kríž v stredu 12. júna putuje ďalej do baziliky v Komárne.
 
TO ABU informoval Ladislav Szakál
 
Arcibiskup vyzval k eucharistickej viere aj mimo múrov kostolov

Svätú omšu pri misijnom kríži slávil 11. júna večer trnavský arcibiskup Ján Orosch s kňazmi dekanátu. Z úst trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha počas homílie zaznelo jasné slovo o Kristovi a o tom, ako máme našu eucharistickú vieru prežívať v každodennom živote. (Foto: Attila Nagy a neznáma fotografka)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »