Arcibiskup viedol koledu a požehnal sochu Fatimskej Panny Márie

TRNAVA 9. januára 2018 - Utorok 9. januára sa na Arcibiskupskom úrade niesol v znamení trojkráľovej koledy.

Začali ju pobožnosťou v Kaplnke povýšenia Svätého kríža, ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, za prítomnosti kanonikov, kňazov arcibiskupskej kúrie a všetkých ostatných zamestnancov. Predsedajúci pobožnosti sa prihovoril k prítomným a poprial im požehnaný celý rok 2018. Potom požehnal vodu, soľ, kriedu a tymián.
 
Po pobožnosti v kaplnke, za spevu vianočných piesní, trnavský ordinár spolu so zamestnancami prechádzal všetkými kanceláriami Arcibiskupského úradu a požehnával ich. Pritom prítomným pripomenul význam písmen C + M + B, ktoré sa píšu na dvere kancelárií a znamenajú začiatočné písmená latinskej vety „Christus mansionem benedicat -  Kristus nech žehná tento dom.“
 
V tomto roku mala trojkráľová koleda na Arcibiskupskom úrade jednu zvláštnosť. Trnavský arcibiskup Ján Orosch počas nej požehnal sochu Fatimskej Panny Márie, ktorú v roku stého výročia fatimských zjavení zakúpili účastníci Arcidiecéznej púte do Fatimy. Socha je umiestnená v kaplnke budovy Marianum. Po kolede nasledoval spoločný obed pre všetkých zamestnancov v jedálni Arcibiskupského úradu.
 
TO ABU informoval Ján Hallon
 
Arcibiskup viedol koledu a požehnal sochu Fatimskej Panny Márie

V utorok 9. januára 2018 dopoludnia, počas trojkráľovej koledy, požehnávali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a generálny vikár Mons. Ján Pavčír priestory rezidencie a súkromných príbytkov kňazov na Arcibiskupskom úrade. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY