Sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca

TRNAVA 12. januára 2018 - Veriaci z františkánskeho Kostola sv. Jakuba v Trnave pozývajú rodiny z Trnavy i okolia k modlitbe posvätného ruženca na úmysel za budúcnosť všetkých detí, aby sa rodová ideológia nenatlačila do škôl, aj materských, v rámci vyučovacích osnov.

Každý piatok sú veriaci mesta Trnava a širokého okolia, i všetci ľudia dobrej vôle pozvaní po večernej svätej omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave na "Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod, ktorý je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“ je svetskou zbraňou, ktorou chcú veriaci odmietnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru a šírenie “gender ideológie - rodovej ideológie” na Slovensku.
 
 
TO ABU informovali veriaci pri františkánskom Kostole sv. Jakuba
 
Sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca

Banner k iniciatíve pravidelný trnavský "Sviečkový pochod s modlitbou bolestného ruženca".

SPRÁVY

 

NOVINKY