Aktualizované: Zomrel salezián don Július Obonya SDB

TOPOĽČANY/TRNAVA 18. marca 2017 - V piatok 17. marca zomrel v nemocnici v Topoľčanoch salezián kňaz Július Obonya. V závere svojej životnej púte pôsobil aj ako výpomocný duchovný vo farnosti Kajal v dekanáte Galanta na území Trnavskej arcidiecézy. Svoj život zavŕšil vo veku 70 rokov. Saleziánom bol 41 rokov a 39 rokov bol kňazom.

Don Obonya sa narodil 31. augusta 1946 v Kolíňanoch, absolvoval Pedagogickú fakultu v Nitre, v roku 1969 nastúpil do zamestnania ako učiteľ v Zlatých Moravciach, kde učil sedem rokov.
 
Medzitým vstúpil do tajného saleziánskeho noviciátu a prvé rehoľné sľuby tam zložil dňa 31. januára 1976. Kvôli získaniu času pre tajné štúdium teológie sa zamestnal v Topoľčanoch v sklade tamojšieho odevného závodu. Pod vedením dona Andreja Dermeka vyštudoval teológiu, na niektoré prednášky chodieval do seminára do Ostrihomu, alebo do Poľska. Napokon bol v Poľsku v meste Siedlce 6. apríla 1978 vysvätený za kňaza v súkromnej kaplnke biskupa.
 
V roku 1982 sa vrátil do pedagogického zamestnania, vyučoval na Strednom odbornom učilišti v Topoľčanoch. Po roku 1989 pôsobil ako kňaz v Bratislave, vo Veľkej Mači, v Podhoranoch, jeden rok v saleziánskom noviciáte v Szombathely (Maďarsko), a v Michalovciach. Pre zhoršený zdravotný stav potom prešiel do charitného domova v Pezinku, istý čas ešte pôsobil v Bratislave. V závere svojej životnej púte pôsobil aj ako výpomocný duchovný vo farnosti Kajal v dekanáte Galanta na území Trnavskej arcidiecézy a ostatné roky prežil v Jacovciach.
 
Pohrebné obrady a svätá omša za zosnulého dona Júliusa Obonyu SDB sa budú konať v stredu 22. marca 2017 o 10.30 h v Kostole sv. Štefana kráľa v Kolíňanoch (pri Nitre). Pochovaný bude na miestnom cintoríne. Pohrebné obrady bude viesť Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup.
 
Odpočinutie večné, daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!
 
 
(Správa bola aktualizovaná 18. marca 2017 o 16.00 h)
 
zdroj: www.saleziani.sk/ upravené
 
Aktualizované: Zomrel salezián don Július Obonya SDB

Don Július Obonya SDB medzi miništranti (zdroj foto: www.saleziani.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY