Vo farnosti Hlohovec slávili tretiu fatimskú sobotu

HLOHOVEC 3. júla 2017 - Prvý júlový deň sa vo farnosti Hlohovec niesol v znamení tretej fatimskej soboty. Hlavným celebrantom bol bývalý kaplán Ivan Ružička, terajší sekretár trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý vyjadril veľkú radosť, že sa mohol vrátiť na miesto, ktoré bolo jeho prvé kaplánske, a ktoré nazýval svojim domovom.

V kázni si prítomní vypočuli príbeh o Donovi Boscovi, ktorý sa rozplakal pri oltári, lebo pochopil svoj život na základe sna, ktorý sa mu zdal ako 9-ročnému, kedy mu Boh povedal, že mu pošle učiteľku, ktorá ho bude učiť láske, nie bitke. Nám Boh tiež poslal učiteľku, Pannu Máriu, aby sme aj skrze ňu pochopili význam pokánia. Na záver bola krátka adorácia doprevádzaná kapelou jUnity a zavŕšená eucharistickým požehnaním. Na svätej omši boli prítomné aj dve zasvätené osoby, ktoré vzišli z farnosti, sestra Judita Lenka Púčeková a brat Samuel Martin Takács. Potom nasledovalo malé agapé, ktoré zabezpečilo Združenie mariánskej mládeže a veriaci.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
Vo farnosti Hlohovec slávili tretiu fatimskú sobotu

Sekretár trnavského arcibiskupa slávil v Hlohovci svätú omšu tretej fatimskej soboty v storočnici fatimských zjavení. (foto: autorka)

SPRÁVY

 

NOVINKY