V Trnave slávili jubilejný 25. svetový deň chorých

TRNAVA 11. februára 2017 – Trnavská arcidiecéza sa dnes pripojila k sláveniu Svetového dňa chorých, ktorý je v Katolíckej cirkvi stanovený na 11. februára. V tomto roku ide o jubilejný 25. ročník osláv. Svätý Otec František vyzval osláviť ho výnimočným spôsobom.

V Bazilike svätého Mikuláša sa preto zhromaždil nie malý počet lekárov, zdravotníkov, zasvätených, kňazov i dobrovoľníkov venujúcich sa chorým a núdznym, aby spolu s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom oslávili tento sviatok.
 
Kazateľ slávnosti - kaplán v Komárne Rudolf Kopinec vo svojej homílii pri tejto príležitosti citoval slová Svätého Otca Františka z jeho posolstva k dnešnému svetovému dňu chorých, kde nástojčivo vyzýva uvažovať o Matke, o Panne Márii - v invokáciách nazývanej Uzdravenie chorých... „Ona je zárukou nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do Božej vôle.“ V závere svojej homílie komárňanský kaplán Kopinec vyslovil želanie, „aby 27 rokov po páde totalitného režimu lekári, kňazi, zasvätené osoby opäť spoločne a bez predsudkov vstúpili do služby trpiacemu človeku tak, ako nás k tomu vyzýva aj sám Kristus svojím vlastným príkladom.“
 
MUDr. Bohuslav Dobrovodský, ktorý je členom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve za Trnavskú arcidiecézu, sa v závere svätej omše poďakoval arcibiskupovi Oroschovi za slávenie Eucharistie v tento významný deň. Potom sa už lekári, zdravotníci, zasvätení, kňazi i dobrovoľníci venujúci sa chorým a núdznym presunuli do priestorov Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Mikuláša na malé agapé. Arcibiskup Orosch tu počas tohto stretnutia s každým z nich zotrval v krátkom rozhovore a poďakoval sa za službu, ktorú poskytujú chorým a trpiacim ľuďom.
 
Autor: Dušan Kolenčík
 
V Trnave slávili jubilejný 25. svetový deň chorých

Chlapec na invalidnom vozíku, doprevádzaný zdravotníkmi, prináša ako obetný dar misku s hostiami. (foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY