V Šali oslávili štvrtý farský deň rodiny

ŠAĽA 19. júna 2017 - Vo farnosti Šaľa sa v sobotu 17. júna stretli rodiny s deťmi, aby oslávili v poradí 4. farský deň rodiny.

Tento rok boli témou aktuálne Fatimské zjavenia. Zúčastnení začali oslavu svätou omšou vo farskom Kostole sv. Margity Antiochijskej. Šaliansky dekan Šálka v homílii povzbudil rodičov, aby tak ako fatimské deti v poslednom zjavení hľadeli na Svätú rodinu, aj oni často upriamovali zrak na Ježiša, Máriu a Jozefa, brali si príklad z ich poslušnosti a vzájomnej lásky. Po svätej omši nasledovala rodinná hra, kde sa rodiny pri jednotlivých stanovištiach, pri plnení úloh, zamýšľali nad posolstvom, ktoré zverila Panna Mária deťom vo Fatime. Deň bol bohatý nielen na duchovné zážitky, ale aj na vzájomné rozhovory a voľnú zábavu pri hrách a športe.
 
TO ABU informovala Terka Zaprelová
 
V Šali oslávili štvrtý farský deň rodiny

Po svätej omši nasledovala rodinná hra, pri ktorej sa deti zamýšľali nad posolstvom, ktoré zverila Panna Mária deťom vo Fatime. (foto: Roman Hataš)

SPRÁVY

 

NOVINKY