V Dunajskej Strede usporiadali "Duchovný deň manželov"

DUNAJSKÁ STREDA 9. mája 2017 - V sobotu 6. mája pripravili kňazi dunajskostredského dekanátu v jeho sídle duchovný deň pre manželov v maďarskom jazyku. Mottom stretnutia bolo "Posilniť sa vo vzájomnom manželskom záväzku".

Podujatie moderoval farár farnosti Ohrady Kristián Bozay, ktorý na toto stretnutie pozval z Nových Zámkov pátra Cyrila Kovalcsika z Rehole menších bratov - Františkánov. Stretnutie tohto typu sa v Dunajskej Strede uskutočnilo po prvý raz. Napriek tomu prišlo 13 manželských párov a niekoľko snúbencov. Program začali svätou omšou vo farskom kostole. Po nej nasledovalo malé občerstvenie v priestoroch farského úradu. Tu prišlo i k zoznámeniu manželských a snúbeneckých párov.
 
Potom program pokračoval v Mestskom kultúrnom stredisku, kde si účastníci vypočuli dve prednášky pátra Cyrila. Ten im kládol na srdce, ako sa manželia majú zrieknuť svojho egoizmu, ako sa majú obetovať, ak chcú vykonať niečo veľké pre Boha. Zároveň dostávajú od Boha posilu, aby dokázali aj trpieť a bojovať za svoju manželskú lásku. Rehoľník svoje rozprávanie obohatil spomienkami na svojich rodičov a krátkymi príbehmi zo svojej dlhoročnej kňazskej a učiteľskej praxe. Počas prestávok sa mohli manželské páry opäť porozprávať  a vymeniť si postrehy z tohto dňa.
 
Na záver si účastníci premietli film Počúvaj svoje srdce o mladej  hluchonemej dievčine a jej priateľovi. Ich vzťah bol založený na pravej a čistej predmanželskej láske. Hlavní hrdinovia filmu môžu byť naozaj príkladom pre snúbencov a aj pre manželov.
 
V dekanáte Dunajská Streda pracuje veľmi živé spoločenstvo maďarsky hovoriacich manželských párov (MÉCS-FIRES), ktorí sa už roky mesačne stretávajú na duchovných obnovách. V sobotu 6. mája sa stretli aj s manželmi, ktorí nepatria do tohto hnutia.
 
TO ABU informovali Kristína a Hyacint Újoví
 
V Dunajskej Strede usporiadali "Duchovný deň manželov"

Program duchovného dňa pre manželov v Dunajskej Strede začali svätou omšou vo farskom kostole. Po nej nasledovalo malé občerstvenie v priestoroch farského úradu, počas ktorého sa prítomné manželské a snúbenecké páry navzájom zoznámili. (foto: Kristína Újová)

SPRÁVY

 

NOVINKY