Úmrtie: Mons. Ján Repiský odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi

LEVICE/TRNAVA 18. júna 2017 - V piatok 16. júna, zaopatrený svätými sviatosťami, odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi Mons. Ján Repiský, pápežský kaplán, assessor, hlohovecký dekan a farár na odpočinku. Zomrel vo veku 86 rokov života a 58 rokov kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia vo štvrtok 22. júna popoludní o 14:00 h pri zádušnej svätej omši vo farskom Kostole Ducha Svätého v Leviciach na Rybníkoch a pri pohrebných obradoch o 16:00 h na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

Mons. Ján Repiský sa narodil 23. augusta 1930 v Podľužanoch. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave dňa 29. júna 1958. Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1958 ako kaplán farnosti Galanta. Od roku 1959 pôsobil na kaplánskom mieste v Šamoríne. V rokoch 1961 - 1973 pôsobil ako archivár Biskupského úradu v Trnave. Po tomto dlhodobom pôsobení v Trnavskej biskupskej kúrii sa v roku 1973 stal farským administrátorom v Urminciach. Od roku 1985 pôsobil ako farský administrátor a dekan v Hlohovci. Ako obhajca zväzku Arcidiecézneho tribunálu a člen Diecéznej liturgickej komisie pôsobil v rokoch 1991 - 2010 popri svojej duchovnej službe vo farnosti Hlohovec. V roku 2006 ho pápež Benedikt XVI. menoval za pápežského kaplána. Od roku 1999 až do svojho odchodu na zaslúžený odpočinok v roku 2008 pôsobil ako farár v Hlohovci. Od roku 2010 do roku 2012, už ako dôchodca, pôsobil ešte ako výpomocný duchovný v Leviciach - Rybníkoch na území Banskobystrickej diecézy. Po ukončení tejto služby od roku 2012 až do svojej smrti žil na odpočinku v Leviciach.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Aktualizované 18. júna 2017 o 15:00 h)
 
Úmrtie: Mons. Ján Repiský odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi

Na ilustračnom foto kňaz Trnavskej arcidiecézy - pápežský kaplán, assessor, hlohovecký dekan a farár n. o. Mons. Ján Repiský. (zdroj foto: http://zivot.hlohovecko.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY