Trnava dnes oslávila sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

TRNAVA 18. júna 2017 - V Trnavskej katedrále dnes predpoludním celebroval arcibiskup Mons. Ján Orosch slávnostnú svätú omšu na oslavu sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Po svätej omši nasledovala tradičná procesia spojená s týmto sviatkom.

Na slávnosti boli prítomní diecézni a rehoľní kňazi, ako i zástupcovia zasvätených osôb a veriacich z Trnavy. „Od roku 1246 bol na podnet biskupa Lutyšskej diecézy zavedený sviatok Tela a Krvi Pána. Pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Urban IV. bulou «Transiturus de hoc mundo». Odvtedy vyznávame aj navonok, mimo múrov chrámov našu vieru v eucharistického Krista,“ voviedol veriacich do začiatkov slávenia sviatku «Božieho tela» vo svojej homílii arcibiskup Orosch. Po páde totalitného komunistického režimu aj obyvatelia kráľovského mesta Trnava vyznávajú takto navonok svoju vieru v živého Krista v Eucharistii.
 
Po slávnostnej svätej omši sa všetci prítomní zoradili pred katedrálnym chrámom, aby tak v procesii na oslavu živého Krista v Eucharistii prešli ulicami mesta. Trnavčania takto vyjadrili Ježišovi Kristovi vďaku, že je darom ich duše, podobne ako sv. Tomáš Akvinský pred svojou smrťou v modlitbe: «Teba som prijal, Bože, veď ty si najväčší dar mojej duše, si cieľom mojej púte». „Kiežby sa aj pre nás stal eucharistický Kristus naším každodenným pokrmom, cieľom nášho každodenného putovania a cieľom aj nášho života,“ dodal s nádejou arcibiskup Orosch na záver svojej homílie.
 
Putujúci Trnavčania sa postupne zastavili pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, aby tak Ježiš Kristus zahrnul svojím požehnaním celé starobylé biskupské mesto Trnava. Prvé zastavenie bolo už tradične pripravené hneď v katedrálnom chráme pri jednom z bočných oltárov. Potom sa Eucharistická procesia pohla z katedrály cez ulice Horné bašty, Štefánikova a pokračovala so zastaveniami pri jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice, potom pri františkánskom Kostole sv. Jakuba a nakoniec pri uršulínskom Kostole sv. Anny. Z tohto miesta sa vrátila cez ulicu Jána Hollého, okolo Arcibiskupského úradu, späť do katedrálneho chrámu.
 
V matke všetkých chrámov Trnavskej arcidiecézy veriaci spoločne zaspievali slávnostný spev Teba Bože chválime a prijali záverečné eucharistické požehnanie, ktoré im udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch. Sviatostného Spasiteľa počas celej procesie sprevádzal ulicami mesta zvuk zvonov a za doprovodu dychovej hudby aj spev piesní, ktoré oslavujú Pánovu živú prítomnosť v Eucharistii. Nedeľné predpoludnie bolo jasným odkazom Trnavčanov o ich rozhodnutí každodenne nasledovať Krista a putovať za ním.
 
Dušan Kolenčík
 
Trnava dnes oslávila sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Po páde totalitného komunistického režimu aj obyvatelia kráľovského mesta Trnava vyznávajú navonok svoju vieru v živého Krista v Eucharistii. (foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY