SSV ponúka farnostiam novú matriku - knihu prvoprijímajúcich

BRATISLAVA/TRNAVA 15. marca 2017 - Na podnet biskupov i kňazov pôsobiacich v pastorácii pripravil Spolok svätého Vojtecha novú matriku – Knihu prvoprijímajúcich (Liber primae communionis). Na každej dvojstrane je priestor na zápis desiatich osôb.

Jednotlivé kolónky obsahujú nasledovné informácie: poradové číslo, meno a priezvisko prvoprijímajúceho, dátum narodenia, miesto a dátum krstu, bydlisko, dátum prvého svätého prijímania a napokon meno, priezvisko a funkciu kňaza.

Matrika má rozmer A4 a je viazaná v pevnej väzbe. Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, ako aj v internetovom obchode eVojtech.sk.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
SSV ponúka farnostiam novú matriku - knihu prvoprijímajúcich

Spolok svätého Vojtecha vydal novú matriku - Knihu prvoprijímajúcich (Liber primae communionis) vo formáte A4 a viazanú v pevnej väzbe. (zdroj foto: www.tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY