Rádio Mária začalo vysielanie v slovenčine - zatiaľ na internete

KOMÁRNO 17. mája 2017 - Rádio Mária začalo v sobotu 13. mája vysielať aj pre slovenské publikum. Jeho vysielanie je súčasťou celosvetovej siete, Svetovej rodiny Rádia Mária. Funguje s požehnaním pápežov sv. Jána Pavla II., Benedikta XVI., ako aj pápeža Františka.

Rádio Mária funguje vďaka obetavej službe dobrovoľníkov a podpory od poslucháčov. Nevysiela reklamu a nevenuje sa politike. Vo vysielaní sa modlí spolu s poslucháčmi a napomáha lepšie osvojenie si kresťanského života.
 
Autentickými príkladmi zo všedných dní dokazuje, že život postavený na kresťanských hodnotách je pevným základom aj pre dnešného človeka. Rádio Mária je právne a finančne nezávislé od cirkvi a štátu, ale je v plnej miere verné učeniu Katolíckej cirkvi, čo zaručuje katolícky kňaz - riaditeľ. 24-hodinové, zatiaľ internetové vysielanie, môžete sledovať na webovej stránke rádia.
 
TO ABU informoval Lórant Lépes, programový riaditeľ Rádia Mária
 
Rádio Mária začalo vysielanie v slovenčine - zatiaľ na internete

Rádio Mária funguje vďaka obetavej službe dobrovoľníkov a podpory od poslucháčov. (zdroj foto: www.tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY