Arcibiskup vyzval prezidenta k pevnému zastávaniu hodnôt

BRATISLAVA 12. januára 2017 - Prezident SR Andrej Kiska dnes prijal predstaviteľov vyše dvadsiatich cirkví a náboženských spoločností. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnili aj členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Pri tejto príležitosti prinášame plné znenie príhovoru člena Stálej rady KBS Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa.

Vaša excelencia, vážený pán prezident, 
Vaša excelencia, najdôstojnejší pán apoštolský nuncius v Slovenskej republike,
excelencie, páni arcibiskupi, biskupi, drahí kňazi, bratia a sestry v Kristovi,
vážení a ctihodní predstavitelia nekresťanských náboženských spoločenstiev,
dámy a páni, bratia a sestry.

V novoročnom čase si my, veriaci, želáme “Požehnaný Nový rok!” Toto slovné spojenie je náboženským vyjadrením nášho priania, aby na tých, s ktorými sa stretáme, zostúpilo dobro a Božia milosť.
 
Každé požehnanie nesie v sebe uznanie, že od čias pádu Adama, sa vo svete nachádza napätie medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou, životom a smrťou.

Aj požehnanie našej kresťanskej vianočnej a novoročnej liturgie je vlastne jedným z najznámejších úryvkov Tóry, je požehnaním Mojžišovho brata Árona a jeho kňazských potomkov. Toto požehnanie je podstatou môjho novoročného blahopriania. “Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár ku tebe a nech ti daruje pokoj!”

Vážený pán prezident, 

na Vašom významnom poste je dôležité byť majákom, ktorý svieti v rozbúrených vodách dnešnej neľahkej doby. Vaše postoje a rozhodnutia majú byť pre všetkých občanov Slovenska určujúce smer našej plavby. Preto k nášmu požehnaniu pripájame prosbu o to, aby Vaše rozhodnutia boli vždy v duchu toho Svätého Písma, ktoré je základným dedičstvom našich otcov od čias svätých solúnskych bratov, Cyrila a Metoda.

Aby ste s Božou pomocou boli vždy pevným zástancom hodnôt, ktoré sú fundamentom našej existencie, duchovnosti, kultúry a morálky v srdci Európy. Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska a svätých Cyrila a Metoda nech Vás Všemohúci Boh obdarí darmi svojho Svätého Ducha, zvlášť múdrosťou, rozumom, poznaním, darom rady, sily, Božej bázne a nábožnosti.

Na záver by som si dovolil citovať slová požehnania starých Írov, duchovných synov svätého Patrika: “Kiež všetky vaše cesty vedú k večnému domovu. Kiež vám vietor fúka iba do chrbta. Kiež slnečné lúče vždy ohrievajú vaše tváre a dážď jemne padá na vaše polia. A keď sa, ak Boh dá, o rok stretneme znova, nech vás Pán drží vo svojom náručí."

Pochválený buď Ježiš Kristus!
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
Arcibiskup vyzval prezidenta k pevnému zastávaniu hodnôt

Prezident SR Andrej Kiska dnes prijal predstaviteľov vyše dvadsiatich cirkví a náboženských spoločností. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnili aj členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) - trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach. Medzi hosťami bol i apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a ďalší. (foto: www.tkkbs.sk/ Peter Zimen)

SPRÁVY

 

NOVINKY