Arcibiskup Orosch slávil fatimskú sobotu v trnavskej bazilike

TRNAVA 10. mája 2017 - Prvá sobota v mesiaci, 6. mája, bola v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave už tradične „fatimská“, predsa však výnimočná vzhľadom na prebiehajúce jubileum - 100 rokov od Fatimských zjavení.

Homílie svätých omší počas fatimských sobôt sú v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave orientované na fatimské posolstvo vo svetle najnovšieho pápežského dokumentu o rodine Amoris laetitia.
 
Hlavným celebrantom ako i slávnostným kazateľom uplynulej fatimskej soboty bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Vo svojej homílii sa venoval téme „Fatimská Panna Mária a otcovstvo i materstvo“, v ktorej sa zameral na postavenie otca, matky a starých rodičov v rodine a na povinnosti, ktoré majú tí, ktorým boli deti zverené, „aby ich s láskou prijímali, ale aby ich aj vychovávali v duchu kresťanskej katolíckej viery“. Úlohou otca v rodine je dať svedectvo viery svojím deťom, matka má zasa naučiť dieťa milovať Ježiša Krista. Mnohí rodičia sa príkladne starajú o rodinu, pracujú, snažia zo všetkých síl, zanedbali však túto svoju povinnosť, zanechali osobné svedectvo viery a aj preto je na svete toľko ateistov.
 
V homílii okrem iného upozornil na to, aby sme nezabúdali na duchovných otcov farností: „Keď poznáte kňaza, ktorý účinkoval vo Vašej farnosti a viete, že je v kňazskom domove, choďte ho navštíviť, porozprávajte sa s ním a tam sa prejaví tá láska duchovných detí voči duchovnému otcovi“. V závere slávenia svätej omše vyzval arcibiskup veriacich k účasti na arcidiecéznej púti do Fatimy, ktorá sa bude konať koncom leta, v termíne 6. - 9. septembra 2017.
 
TO ABU informovala Mária Tollarovičová
 
Arcibiskup Orosch slávil fatimskú sobotu v trnavskej bazilike

Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom uplynulej fatimskej soboty v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša z príležitosti 100. výročia Fatimských zjavení bol arcibiskup Ján Orosch. Vo svojej homílii sa venoval téme "Fatimská Panna Mária a otcovstvo i materstvo". (foto: Mária Mikušová)

SPRÁVY

 

NOVINKY