Na sviatok Obetovania Pána sa arcibiskup stretne s rehoľníkmi

TRNAVA 30. januára 2017 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva všetkých zasvätených na spoločné slávenie Dňa zasväteného života, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. februára. Tohtoročné stretnutie - organizované v spolupráci s tímom Pastorácie povolaní - sa začne na Arcibiskupskom úrade v Trnave o 15.00 h.

Po úvodnom privítaní, predstavení a občerstvení sú všetci členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života z Trnavskej arcidiecézy pozvaní k spoločnému programu na tému "Slovo do života".
 
Stretnutie vyvrcholí slávením Eucharistie o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave. Bude mu predsedať Mons. Ján Orosch. Následnou eucharistickou adoráciou arcibiskup Orosch otvorí modlitby za povolania, ktoré budú bývať v roku 2017 pravidelne každý prvý štvrtok mesiaca o 18.00 h vo františkánskom kostole.
 
TO ABU informoval Ivan Ružička
 
Na sviatok Obetovania Pána sa arcibiskup stretne s rehoľníkmi

Členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života z Trnavskej arcidiecézy spoločne s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom oslávia Deň zasväteného života a obnovia si svoje rehoľné sľuby. (foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY