Missa chrismatis a hora competens 2017

TRNAVA 28. marca 2017 - Arcibiskupský úrad k veľkonočným sviatkom 2017 oznamuje kňazom a veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledovné:

Začiatok svätej omše svätenia olejov v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok 13. apríla, je stanovený na 9.30 hodinu.
 
Informácie pre kňazov k sláveniu Missa chrismatis:
- na svätú omšu si treba priniesť albu a bielu štólu;
- kňazi sa zhromaždia priamo v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a usadia sa na miestach pre nich vyhradených;
- asistencia, aulisti a dekani oblečení v omšových rúchach pôjdu na začiatku svätej omše v sprievode od vstupnej brány katedrály k oltáru;
sväté oleje si v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa na Zelený štvrtok preberú po svätej omši iba dekani, ktorí stanovia svojim kňazom deň preberania svätých olejov z dekanských úradov do jednotlivých farností arcidiecézy;
- po Missa Chrismatis sú všetci oltárni spolubratia pozvaní na agapé do jedálne Arcibiskupského úradu.
 
Informácie pre veriacich k sláveniu Missa chrismatis:
- na svätú omšu svätenia olejov na Zelený štvrtok o 9.30 hodine sú pozvaní všetci veriaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa;
- pri obsadzovaní lavíc prosíme ponechať voľné miesta rezervované kňazom v hlavnej lodi katedrály.
 
Hora competens pre slávenie Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu 15. apríla, platná v Trnavskej arcidiecéze, je stanovená na 20.00 hodinu (Slnko v ten deň v Trnave, so zameraním na miesto - Katedrála sv. Jána Krstiteľa,  zapadne podľa výpočtu Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci o 19.40.39 hodine letného času.).
 
Missa chrismatis a hora competens 2017

Ilustračné foto - archív ABÚ.

SPRÁVY

 

NOVINKY